Търсене в този блог

сряда, 16 юни 2010 г.

Термопомпена система


Иноваторството на термопомпената система е сложен процес, който търпи развитие в последните 50 години. Daikin е носител на този опит. Първоначалният замисъл е бил едно комплексно решение за отопление и охлаждане. Приложението на идеята се осъществява за битови и търговски приложения. Daikin предоставя процес, в който се извлича термална енергия от атмосферния въздух. Термопомпите предават топлина от въздух към въздух или от въздух към вода.
Защо термопомпена система?
Най-големият плюс е енергийната ефективност, но и отделянето на много по-малко вредни емисии на въглероден двуокис в сравнение със системи на котли с изкопаеми горива.
В дните, в които ние живеем грижата за природата не е въпрос на избор, а решение за оцеляване.
Истинската енергийна ефективност на термопомпена система се измерва с два коефициента. Първият е на преобразуване на енергията при отопление, известен със съкращението си - COP. Вторият е на енергийната ефективност при охлаждане - EER.
Термопомпените системи на Daikin достигат доказаното ниво за COP и EER - до 4, а именно всяка единица от потребена енергия дава 4 единици от топлинна или охлаждаща енергия, която се отразява в месечното потребление на всеки инверторен климатик.
бутон за споделяне

Няма коментари:

Публикуване на коментар